Regulamin Game Corner

 1. 1. Z kącika gier może korzystać każdy uczeń.
 2. 2.Tornistry i plecaki należy zostawić pod klasami,
  w których uczniowie mają lekcje, aby nie przeszkadzały innym użytkownikom Game Corner.
 3. 3. W kąciku gier można korzystać ze wszystkich zgromadzonych gier.
 4. 4. W kąciku gier nie jemy i nie pijemy. 
 5. 5. Pod koniec przerwy śródlekcyjnej kompletne
  i niezniszczone gry odnosi się na ustalone miejsce, pozostawiając po sobie porządek.
 6. 6. Podczas pracy w kąciku gier należy zachować porządek
  i nie przeszkadzać innym jego użytkownikom.
 7. 7. W razie zniszczenia gry lub zgubienia elementów, uczniowie z niej korzystający zobowiązania są
  do odkupienia lub przyniesienia zgubionych elementów lub przyniesienia innej gry w zamian.
 8. 8. Porządku w Game Corner pilnują członkowie wyznaczonych przez opiekunów klasowych SU.
 9. 9. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wyżej wymienionych punktów regulaminu. W przypadku ich złamania, uczeń nie będzie mógł korzystać z tego miejsca do odwołania- czas zostanie ustalony z wychowawcą oraz opiekunami Samorządu Uczniowskiego.
 10. 10. Korzystając z gier dywanowych zdejmujemy obuwie. Gry i meble należy szanować, by mogły służyć NAM wszystkim przez wiele lat!!!

Czytaj więcej: Regulamin Game Corner

Sprawozdanie SU z działań związanych z przygotowaniem do obchodów 110-lecia urodzin Janusza Kusocińskiego.

   Obchody 110-tej rocznicy urodzin patrona szkoły – wielkiego sportowca i patrioty – Janusza Kusocińskiego – to święto niezwykle ważne dla całej społeczności szkolnej, stąd też w jego przygotowanie włączyli się wszyscy: uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły w myśl hasła „Jak rodzi się talent?”

Czytaj więcej: Sprawozdanie SU z działań związanych z przygotowaniem do obchodów 110-lecia urodzin Janusza...

Nasze działania w roku szkolnym 2016/17

W  ramach obchodów Dnia Ziemi przygotowaliśmy kilka działań, które cieszyły sie duzym zainteresowaniem wśród członków szkolnej społeczności.
Samorząd Uczniowski zaproponował kolejny Kolorowy Dzień
, w którym dominowały zieleń i brąz.

kd78

Czytaj więcej: Nasze działania w roku szkolnym 2016/17

Harmonogram Kolorowych Dni Szkoły

Kolorowy Dzień to dzień bez mundurka! Uwaga, w tym dniu należy jednak ubrać się zgodnie z ustalonym przez nas kolorem.
Członkowie SU będą sprawdzać sposób wywiązywania się klas z powyższej zabawy.

Pamiętajmy, że jest to nagroda za poprawę stanu umundurowania w szkole!
Więc wszystko zależy tylko od nas samych!
A oto harmonogram:

Czytaj więcej: Harmonogram Kolorowych Dni Szkoły

Ininicjatywy SU na rok szkolny 2016/17

Oto nasze pierwsze działania i inicjatywy, do realizacji w nowym roku szkolnym, zatwierdzone do realizacji przez Dyrekcję Szkoły oraz Radę Pedagogiczną. Niektóre z przedstawionych w poniższej tabeli propozycji będą wymagały dodatkowych regulaminów, które należy przestrzegać, abyśmy mogli tę inicjatywę zrealizować. Tak więc ich realizacja,  zależy od naszej właściwej postawy!

Czytaj więcej: Ininicjatywy SU na rok szkolny 2016/17