"Dar serca" dla Michała

sW październiku br SU, dzięki wsparciu samorządów klasowych i pomocy wszystkich uczniów i nauczycieli, rozpoczął akcję "Serce dla harcerza. Pomóżmy wstać Michałowi". 

25 klas z naszej szkoły w specjalnie przygotowanych słoiczkach gromadziło pieniądze na kosztowną  rehabilitację 23-letniego Michała sparaliżowanego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Zdajemy sobie sprawę, że jest to tylko przysłowiowa kropla w "morzu potrzeb", lecz tym gestem chcielibyśmy dodać mu sił do walki o lepszą przyszłość.

 Zbiórka trwała do 21 listopada 2017 roku. 2003 zł 80gr to kwota zebrana przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sokołowie Podlaskim. Dzięki inicjatywie Samorządu Szkolnego wszystkie klasy przez trzy tygodnie zbierały pieniądze w specjalnie przygotowane słoiczki z napisem: Dar serca. Następnie klasy policzyły swoje pieniądze, po czym przekazały je samorządowi, który dokonał bezpośredniej wpłaty na konto Michała na Avalon, a protokół z akcji przekazał Komitetowi.

Przyświecało nam wiele powodów, dla których chcemy pomagać, a wśród nich wypowiedzi ludzi, którzy pozostają dla nas moralnymi autorytetami:

"Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać."

  Jan Paweł II

 

"A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili."

Mt. 25

Uczniowie sokołowskiej "Jedynki" po raz kolejny dowiedli, że mają wielkie serca i chcę pomagać.

Ucz