Tygodniowy rozkład zajęć dla uczniów

excelTygodniowy rozkład zajęć dla uczniów 2 semestr- kliknij  

 

 

wordZajęcia na basenie

 

 

wordWykaz zajęć pozalekcyjnych I semestr

 

*Możliwe są bieżące, nadprogramowe zmiany w związku z organizacją krótkotrwałych zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
Zmiany są publikowane w dzienniku elektronicznym Librus.

O tego typu sytuacjach uczniowie informowani są przez wychowawców klas lub zastępcę dyrektora.