Tygodniowy rozkład zajęć dla uczniów

excelTygodniowy rozkład zajęć dla uczniów

 

wordZajęcia na basenie

wordPomoc przy odrabianiu prac domowych

wordWykaz zajęć pozalekcyjnych II semestr

*Możliwe są bieżące, nadprogramowe zmiany w związku z organizacją krótkotrwałych zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
Zmiany są publikowane w dzienniku elektronicznym Librus.

O tego typu sytuacjach uczniowie informowani są przez wychowawców klas lub zastępcę dyrektora.