Przyjemne z pożytecznym...

 W naszej szkole prężnie działają koła zainteresowań, które pozwalają uczniom rozwijać  pasje i zdolności, nie tylko podczas lekcji. Ich opiekunami są nauczyciele, którzy zawsze służą pomocą i dokładają wszelkich starań, by zajęcia te były ciekawe oraz inspirujące.

Ponadto propnujemy dla dzieci z klas I-III: zajęcia wyrównawcze, reedukację, logopedię, gimnastykę korekcyjną i terapię pedagogiczną, zajęcia wspomagające rozwój, a dla starszych uczniów: zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki "Tajniki Matematyki- kl. IV" i "Praktyczna matematyka- kl. VI" oraz reedukację i terapię pedagogiczną. Od przeszło kilku lat wyznaczeni nauczyciele pomagają też w odrabianiu lekcji z różnych przedmiotów.

Zajęcia dodatkowe, z których oferty mogą korzystać uczniowie, to:

- koło plastyczne dla uczniów klas I-III oraz IV- VI;

- koło przyrodnicze "Mały przyrodnik";

- koło muzyczne;

- koła  recytatorskie i teatralne: "Jutrzenka" i "Raz-Dwa- Trzyk";

- koło historyczne;

- koło misyjne;

- zajęcia wychowania patriotycznego i obywatelskiego;

- sekcje sportowe;

- zajęcia sportowe dla uczniów klas I- IV;

- koło infromatyczne.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału we wszystkich proponowanych formach edukacji, które pozwolą Wam poradzić sobie z trudnościami i poszerzyć wiedzę w wielu dziedzinach! Inforrmacje o tym kiedy się odbywają, znajdziecie w planie lekcji.