Koła językowe - eTweening

Koło języka niemieckiego w ramach programu eTweening prowadzą panie Marzena Jenerałek i Anna Nowotniak. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i stanowią rozszerzenie wiadomości z zakresu leksyki, gramatyki oraz fonetyki. Więcej informacji w zakładce E-Tweening

S 100 6869 500

Na zajęciach kształcone są sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w języku niemieckim. Różne, atrakcyjne formy pracy stosowane na zajęciach zachęcają uczniów do ciągłej aktywności oraz twórczego działania. W tym roku uczniowie opracowali prezentację multimedialną „Niemieckie regiony”, poznali bliżej niemieckie miasta i kraje związkowe, przygotowywali również różne plakaty tematyczne min. „Sokołów Podlaski - nasze miasto” „ Moda na wszystkie pory roku” . Poznali tradycje bożonarodzeniowe, wykonywali kartki świąteczne, śpiewali niemieckie kolędy. Wykonane przez uczniów prace prezentowane były w pracowni języka niemieckiego oraz na platformie internetowej programu eTwinning. Uczniowie bardzo często korzystali z zasobów biblioteki szkolnej i z pracowni multimedialnej.