Warsztaty przyrodnicze dla klas I- VI , Koła Ekologiczne oraz Koło Biologiczne

 

"Kochajmy przyrodę, bo dzięki niej coraz lepiej rozumiemy sztukę"   Vincent van Gogh

Kochajmy przyrodę, bo dzięki niej coraz lepiej rozumiemy sztukę. http://cytatybaza.pl/cytaty/o-przyrodzie-naturze-biologii/
Kochajmy przyrodę, bo dzięki niej coraz lepiej rozumiemy sztukę. http://cytatybaza.pl/cytaty/o-przyrodzie-naturze-biologii/
Kochajmy przyrodę, bo dzięki niej coraz lepiej rozumiemy sztukę. http://cytatybaza.pl/cytaty/o-przyrodzie-naturze-biologii/

Ekologia i ochrona przyrody, to zagadnienia znane uczniom naszej szkoły od wielu lat. Od bardzo dawna prowdzone są zajęcia, na których młodzież uczy się właściwych postaw i zachowań, pozwalających chronić i poznawać otaczające nas środowisko oraz jego skarby. W placówce funkcjonowały koła zainteresowań: ekologiczne, przyrodnicze,a także Liga Ochrony Przyrody, prowadzone przez nauczycieli biologii: pana Jana Cichowskiego,panią Barbarę Pijorek, panią Zofię Steć oraz przyrody, panie: Marzenę Flazińską i Joannę Hawryluk. Obecnie zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzą panie Katarzyna Pietrzak- warsztaty przyrodnicze oraz Marzena Flazińska- Koło Ekologiczne i Biologiczne.
Koło biologiczne prowadzi pani Marzena Flazińska. Na zajęciach uczniowie klas V- VIII  poszerzają swoją wiedzę o świecie roślin, zwierząt, mikroorganizmach, zagłębiają się w nauki takie, jak genetyka czy ekologia. Przygotowują się do konkursów wiedzy przyrodniczej, pracują metodą projektu.
O naszych działaniach i sukcesach  możecie poczytać w zakładce
EKOLOGIA

Na zajęciach Warsztatów Przyrodniczych dla uczniów klas I- VI oraz dla uczniów klas I-III uczymy się, prowadząc obserwacje i wykonując doświadczenia - także te przygotowane przez uczniów. W zajęciach kół bierze udział młodzież z klas VII-  VIII, przygotowując sie do konkursów wiedzy z biologii., ochrony przyrody i środowiska.
Członkowie kół, działających przy naszej szkole, biorą aktywny udział w projektach i konkursach proekologicznych, min.: od kilku lat - w konkursie powiatowym "Tajemnice podlaskiej przyrody" , "Zostań Przyjacielem Ptaków" i "Porządkujemy i odnawiamy las", „Konkursie odpadowym”, „Świat bez elektrośmieci”, "W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku", "Sowi las","Sówka, mądra główka", "EtnoLog, czyli zaloguj się na ludowo" ,"Odpakowani", Eko tydzień. Uczestnicząca w zajęciach młodzież poznaje zasady pierwszej pomocy, opiekuje się hodowlami hobbystycznymi w pracowni przyrodniczej.  Bierze aktywny udział w działaniach Szkolnego Koła TOZRP. Uczniowie chętnie prowadzą też zajęcia edukacyjne dla młodszych kolegów i koleżanek.

DSC 0099DSC 0097