Koło historyczne

Zajęcia prowadzi pani Urszula Trochimiuk, odbywają się raz w tygodniu. Mają na celu przybliżenie uczniom historycznych faktów, ważnych wydarzeń, kultury na przestrzeni wieków.

Zajęcia mają dwojaki charakter. Systematyzują, uzupełniają i rozszerzają treści związane z programem nauczania. Przygotowują także do konkursów np. Losy żołnierza polskiego czy poszukują ciekawych informacji o mieszkańcach naszego miasta oraz okolicy w ramach projektu Opowiem Ci o wolnej Polsce. Na zajęciach wykorzystywane są wszelkie metody audiowizualne, aby uczniowie mogli poznać i zobaczyć postacie historyczne, obrazy, filmy. Obecnie zajęcia poświęcone są historii i kulturze zachodniego Podlasia.

P6030040