Szkoła ucząca się

Jesteśmy Szkołą Uczącą Się W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła brała udział w akcji “Szkoła z Klasą” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą. Po roku wytężonej pracy i wykonaniu postawionych przed nami zadań otrzymaliśmy tytuł “Szkoła z Klasą”.

Organizatorzy akcji zaprosili nas do kontynuacji działań w ramach kolejnego programu pod nazwą “Szkoła ucząca się”.

Pierwszym etapem realizacji programu było przeprowadzenie ogólnego badania jakości pracy szkoły . Przy badaniu tym wykorzystane zostały opinie zebrane przy użyciu ankiet wśród nauczycieli, uczniów i rodziców oraz informacje posiadane przez dyrekcję szkoły. Na podstawie zebranych w ten sposób danych przygotowany został przez zewnętrznych diagnostów “Raport z badania jakości pracy szkoły” , prezentujący ogólny obraz pracy szkoły, jej mocne strony oraz problemy do rozwiązania. Powstanie i późniejsza analiza raportu umożliwiła nam określenie kierunków dalszego rozwoju szkoły, zgodnych z oczekiwaniami rodziców, nauczycieli i uczniów.

  Wybraliśmy cztery standardy z poszczególnych obszarów pracy szkoły:
 • STANDARD Nr 1 Uczniowie zachowują się w szkole mniej agresywnie
 • STANDARD Nr 2 Nauczyciele wykorzystują technologię komputerową i informacyjną na zajęciach z różnych przedmiotów
 • STANDARD Nr 3 Uczniowie znają i rozumieją swoje prawa i przestrzegają swoich obowiązków
 • STANDARD Nr 4 Szkoła zachęca i stwarza warunki do współpracy z rodzicami
 • Powołaliśmy zespoły zadaniowe, które ustaliły wskaźniki do każdego ze standardów i przeprowadziły badania stanu początkowego. Na podstawie badań zespoły ustaliły kryteria sukcesu oraz plan realizacji zadań – tzw. EKR.

  Centrum Edukacji Obywatelskiej przydzieliło każdej szkole “susowskiej” mentora, który udziela wskazówek dotyczących pracy w programie. Nasi nauczyciele biorą też udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez CEO.

  Spotkaniem panelowym Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokołowie Podlaskim podsumowała trzyletnią pracę w programie „Szkoła Ucząca Się”. Dotychczas placówka uzyskała miano „Szkoły z klasą”, kolejnym etapem było włączenie się w realizację programu SUS, co od niedawna potwierdza pamiątkowy emblemat zdobiący mury szkoły. Organizatorem programu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Szkoły uczestniczące w programie dbają o podniesienie jakości własnej pracy poprzez współpracę uczniów i rodziców, a także refleksję nad praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną. Dowodem na podniesienie jakości pracy placówki w wymienionych zakresach były prezentacje zawierające szczegółową analizę wybranych zagadnień i ich wyników. Spotkanie panelowe poprowadziła Indira Lachowicz z CEO, która opiekowała się szkołą w trakcie realizacji programu.

  - Spotykamy się dzisiaj na trzyletnim etapie realizacji programu dosyć ekskluzywnego klubu, do którego należy również ta szkoła. Ekskluzywnego, ponieważ jest ona jedną ze szkół, która z własnej inicjatywy, a nie z rozporządzenia, włączyła się do programu. Podjęła przed trzema laty trud podniesienia jakości swojej pracy, realizacji kilku celów. To dzisiejsze spotkanie jest takim jak gdyby zatrzymaniem w biegu, stop - klatką, kiedy patrzymy co już udało się nam zrobić i nad czym jeszcze musimy popracować – powiedziała Indira Lachowicz z CEO.

  Przeprowadzenie badań i analiza problemów to ogrom pracy, w którą zaangażowali się nauczyciele szkoły. Ich przedstawiciele omówili następujące zagadnienia: Anna Adynowska - „Uczniowie znają i rozumieją swoje prawa i przestrzegają swoich obowiązków, Iwona Romanowska - „Szkoła zachęca i stwarza warunki do współpracy z rodzicami, Teresa Piwko - „Uczniowie zachowują się w szkole mniej agresywnie”, Katarzyna Adamczuk - „Nauczyciele wykorzystują technologię komputerową i informacyjną na zajęciach z różnych przedmiotów”. Prezentacje wywołały dyskusje panelistów, refleksje i wnioski, którymi podzielili się ze zgromadzonymi.

  Wizyta gości, połączona ze zwiedzaniem szkoły, obserwacją zajęć dydaktycznych i prezentacją historii, zaowocowała oprócz wniosków licznymi gratulacjami. Uroczystość uświetnili goście m.in.: starosta sokołowski Antoni Czarnocki, wiceburmistrz Jerzy Maksjan, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Rosochacki, naczelnik wydziału oświaty, Mieczysław Sobieszczak, wizytatorki Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach Barbara Radman i Hanna Bolesta, dyrektorzy sokołowskich szkół podstawowych, paneliści ze szkół w Węgrowie, Kałuszynie i Garwolinie biorący udział w programie, rodzice wraz z przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego Katarzyną Miłkowską oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego i nauczyciele. Szczególne podziękowania dyrektor szkoły, Zofia Steć złożyła na ręce rzeczników programu SUS: Jolanty Uścińskiej, Anny Korczakowskiej i Lidii Jankowskiej.

  Oto kilka zdjęć z podsumowania tej akcji czyli tzw. panelu

  Oficjalne rozpoczęcie panelu Prezentacja szkoły przez uczniów
  Oficjalne rozpoczęcie panelu Prezentacja szkoły przez uczniów
  Spotkanie z nauczycielami Spotkanie panelistów z przedstawicielami samorządu szkolnego
  Spotkanie z nauczycielami Spotkanie panelistów z przedstawicielami samorządu szkolnego
  Zajęcia logopedyczne Lekcja w nauczaniu zintegrowanym
  Zajęcia logopedyczne Lekcja w nauczaniu zintegrowanym
  Lekcja języka niemieckiego Podziękowania dla naszych gości panelistów
  Lekcja języka niemieckiego Podziękowania dla naszych gości panelistów
  Podziękowania dyrekcji dla naszych koordynatorów tego programu Jesteśmy Szkołą Uczącą Się
  Podziękowania dyrekcji dla naszych koordynatorów tego programu Jesteśmy Szkołą Uczącą Się