Wyniki naszych sportowców w roku szkolnym 2016/2017

 Na godzinach SKS prowadzone były zajęcia o charakterze rekreacyjno- sportowym. Głównie z gier zespołowych, lekkoatletyki, tenisa stołowego, unihokeja, narciarstwa biegowego i koło taneczne. Uzdolnione ruchowo dzieci były przygotowywane do rywalizacji sportowej w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego. W okresie sprawozdawczym nasi uczniowie rywalizowali na poziomie miejskim, powiatowym, regionalnym i wojewódzkim.

W roku szkolnym 2016/2017 w rywalizacji międzyszkolnej uczniowie brali udział w następujących dyscyplinach:

- indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców - szczebel /miejski, powiatowy, regionalny.

- sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców /powiatowy i regionalny /

- piłkarskie „szóstki” dziewcząt                      / miejski i powiatowy /

- piłkarskie „szóstki” chłopców                      /miejski , powiatowy

- mini piłka ręczna dziewcząt                         /miejski, /

- mini piłka ręczna chłopców                          /miejski, powiatowy, /

- narciarstwo biegowe dziewcząt i chłopców /powiatowy ,regionalny /

- mini koszykówka dziewcząt                         / miejski , powiatowy, regionalny/

- mini koszykówka chłopców                         /miejski, powiatowy/

- mini siatkówka („czwórki”)    dziewcząt i chłopców  /miejski/

- pływanie indywidualne i sztafety dziewcząt i chłopców /miejski, powiatowy regionalny i wojewódzki/

- czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców /miejski ,powiatowy, regionalny i wojewódzki/

- Sokołowska Olimpiada Dzieci /wszystkie dyscypliny   /miejski, powiatowy/

- Mistrzostwa powiatu w lekkoatletyce dziewcząt i chłopców   /powiatowy/

- zawody lekkoatletyczne im. Jana Kowalewskiego       /powiatowy/

W ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych organizowaliśmy imprezy międzyklasowe:

- indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców kl. II- VI

- mistrzostwa szkoły w pływaniu dziewcząt i chłopców kl. III-VI

- mistrzostwa szkoły w narciarstwie biegowym kl. V –VI

- Mistrzostwa szkoły w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców kl. V-VI

Szkoła we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych w powiecie sokołowskim zajęła 1 miejsce na 21 startujących szkół, a w rywalizacji regionu siedleckiego 3 miejsce na 92 startujące szkoły.
                                                                                                                                    Krzysztof Woźniak