Grono pedagogiczne

 Kadra pedagogiczna jest kretywna i dobrze wykształcona. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, podejmując studia podyplomowe i uczestnicząc w różnego rodzaju kursach doskonalących. Wielu z nich posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Deoniziak - nauczyciel dyplomowany, mgr Jolanta Uścińska- nauczyciel dyplomowany,

mgr Iwona Dębska - nauczyciel dyplomowany, mgr Bożena Paplińska - nauczyciel dyplomowany,

mgr Katarzyna Ksionek - nauczyciel dyplomowany, mgr Joanna Lisiecka - nauczyciel dyplomowany, mgr Małgorzata Malinowska - nauczyciel dyplomowany, mgr Barbara Mlonek - nauczyciel dyplomowany, mgr Katarzyna Pietrzak - nauczyciel dyplomowany, mgr Aldona Sobieska - nauczyciel dyplomowany, mgr Ewa Wojsław - nauczyciel dyplomowany, mgr Iwona Romanowska- nauczyciel dyplomowany, mgr Aneta Jabłońska - nauczyciel dyplomowany, mgr Żaneta Czapska - nauczyciel mianowany, mgr Anna Marchel - nauczyciel mianowany;

Język polski:

mgr Anna Adynowska - nauczyciel dyplomowany, mgr Wiesława Kwiek- nauczyciel dyplomowany,

mgr Jolanta Uścińska- nauczyciel dyplomowany, mgr Agnieszka Rejowska - nauczyciel dyplomowany;

Matematyka:

mgr Beata Błońska - nauczyciel mianowany, mgr Marek Wierzbicki - nauczyciel dyplomowany,

        mgr Zofia Zawadzka - nauczyciel dyplomowany, mgr Renata Misiak - nauczyciel dyplomowany;

        mgr Renata Borkowska- nauczyciel dyplomowany

 Języki obce:

- język angielski:

       mgr Renata Misiak- nauczyciel dyplomowany; mgr Anna Nowotniak - nauczyciel dyplomowany,

mgr Marzena Flazińska - nauczyciel dyplomowany, mgr Katarzyna Zalewska - nauczyciel mianowany, mgr Martyna Zielonka- nauczyciel mianowany, mgr Aneta Jabłońska - nauczyciel dyplomowany, mgr Anna Marchel- nauczyciel mianowany;
      
       - język niemiecki:

       mgr Marzena Jenerałek - nauczyciel dyplomowany, mgr Anna Nowotniak- nauczyciel dyplomowany, mgr Martyna Zielonka- nauczyciel mianowany;
      
       - język rosyjski:

      mgr Marzena Flazińska - nauczyciel dyplomowany, mgr Anna Nowotniak - nauczyciel dyplomowany; mgr Aneta Jabłońska- nauczyciel  dyplomowany

Przyroda:

mgr Zofia Steć - nauczyciel dyplomowany, mgr Katarzyna Pietrzak - nauczyciel dyplomowany,

       mgr Joanna Hawryluk - nauczyciel dyplomowany, mgr Marzena Flazińska - nauczyciel dyplomowany;
      
      

Geografia:

mgr Joanna Hawryluk- nauczyciel dyplomowany

 

Chemia:

mgr Grażyna Choma- nauczyciel dyplomowany

 

Fizyka:

mgr Renata Borkowska- nauczyciel dyplomowany, mgr Grażyna Choma- nauczyciel dyplomowany

 

Historia:

       mgr Urszula Trochimiuk - nauczyciel dyplomowany; mgr Anna Deoniziak- nauczyciel dyplomowany

 

Plastyka:

       mgr Anetta Kiryluk- nauczyciel dyplomowany, mgr Zbigniew Filiks - nauczyciel dyplomowany,
      
       mgr Iwona Mergo - Golatowska- nauczyciel dyplomowany

     

Muzyka:

       mgr Zbigniew Filiks - nauczyciel dyplomowany; mgr Iwona Mergo-Golatowska - nauczyciel dyplomowany

 

Zajęcia techniczne/ Technika:

       mgr Bogusław Stolarczuk - nauczyciel dyplomowany;

 

Zajęcia komputerowe / Informatyka:

       mgr Zbigniew Filiks - nauczyciel dyplomowany, mgr Bogusław Stolarczuk - nauczyciel dyplomowany, mgr Marek Wierzbicki - nauczyciel dyplomowany, mgr Marzena Jenerałek- nauczyciel dyplomowany;

 

Religia:
      
       mgr Iwona Mergo-Golatowska - nauczyciel dyplomowany, mgr Lidia Rosocha - nauczyciel dyplomowany, s. mgr Barbara Kozłowska sdb- nauczyciel mianowany ;

 

Wychowanie fizyczne:

mgr Krzysztof Woźniak - nauczyciel dyplomowany, mgr Anna Dróżdż - nauczyciel dyplomowany,
      
       mgr Joanna Wasiluk - nauczyciel dyplomowany, mgr Iwona Romanowska - nauczyciel dyplomowany;

 

Gimnastyka korekcyjna:

       mgr Aldona Sobieska - nauczyciel dyplomowany, mgr Barbara Mlonek - nauczyciel dyplomowany,

mgr Iwona Romanowska - nauczyciel dyplomowany;

 

Wychowanie do życia w rodzinie: 

       mgr Anetta Kiryluk- nauczyciel dyplomowany; mgr Joanna Hawryluk- nauczyciel dyplomowany;

       mgr Iwona Mergo- Golatowska- nauczyciel dyplomowany

 

Świetlica:

       Teresa Piwko- nauczyciel dyplomowany; mgr Bożena Głażewska- nauczyciel mianowany;

mgr Katarzyna Bindas- nauczyciel mianowany;

Biblioteka:
      

mgr Katarzyna Adamczuk - nauczyciel dyplomowany, mgr Lidia Jankowska - nauczyciel dyplomowany;


       Pedagog:

      
       mgr Anna Pijorek - nauczyciel dyplomowany;


      Nauczyciele wspomagający


mgr Aldona Sobieska- nauczyciel dyplomowany, mgr Anna Pijorek- nauczyciel dyplomowany,
mgr Anna Adynowska- nauczyciel dyplomowany, mgr Katarzyna Ksionek- nauczyciel    dyplomowany,  mgr Urszula Trochimiuk- nauczyciel dyplomowany, mgr Ewa Wojsław- nauczyciel dyplomowany, mgr Żaneta Czapska-  nauczyciel  mianowany; mgr Lidia Rosocha- nauczyciel dyplomowany, mgr Marzena Jenerałek- nauczyciel dyplomowany

 

Logopeda:
      
       mgr Bożena Paplińska - nauczyciel dyplomowany;

 

Reedukator:

mgr Iwona Dębska - nauczyciel dyplomowany,

mgr Joanna Lisiecka - nauczyciel dyplomowany,

mgr Małgorzata Malinowska - nauczyciel dyplomowany;

 

Psycholog / Doradztwo zawodowe:
    
       mgr Łukasz Wróblewski- nauczyciel kontraktowy,

 

Zajęcia dodatkowe z wychowania fizycznego: