Grono pedagogiczne

 Kadra pedagogiczna jest kreatywna i dobrze wykształcona. Nauczyciele nieustannie podnoszą

swoje kwalifikacje, podejmując studia podyplomowe i uczestnicząc w różnego rodzaju kursach

doskonalących. Wielu z nich posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Deoniziak - nauczyciel dyplomowany, mgr Jolanta Uścińska- nauczyciel

      dyplomowany, mgr Iwona Dębska - nauczyciel dyplomowany, mgr Bożena Paplińska -      

      nauczyciel dyplomowany, mgr Katarzyna Ksionek - nauczyciel dyplomowany, mgr Joanna

      Lisiecka - nauczyciel  dyplomowany, mgr Małgorzata Malinowska - nauczyciel dyplomowany,

      mgr Barbara Mlonek - nauczyciel dyplomowany, mgr Katarzyna Pietrzak - nauczyciel

      dyplomowany, mgr Aldona  Sobieska - nauczyciel dyplomowany, mgr Ewa Wojsław -

      nauczyciel dyplomowany, mgr Iwona Romanowska- nauczyciel dyplomowany,
mgr Aneta

     Jabłońska - nauczyciel dyplomowany, mgr Żaneta Czapska - nauczyciel mianowany,
mgr Anna

      Marchel -  nauczyciel mianowany;

 

Język polski:

mgr Anna Adynowska - nauczyciel dyplomowany; mgr Wiesława Kwiek- nauczyciel

      dyplomowany; mgr Jolanta Uścińska- nauczyciel dyplomowany; mgr Agnieszka Rejowska -

      nauczyciel dyplomowany; mgr Iwona Karczmarczyk- nauczyciel dyplomowany

 

Matematyka:

mgr Beata Błońska - nauczyciel mianowany, mgr Marek Wierzbicki - nauczyciel dyplomowany,

      mgr Zofia Zawadzka - nauczyciel dyplomowany, mgr Renata Misiak - nauczyciel

      dyplomowany;
mgr Renata Borkowska- nauczyciel dyplomowany

Matematyka DJ:

      mgr Renata Misiak- nauczyciel dyplomowany

 Języki obce:

- język angielski:

      mgr Renata Misiak- nauczyciel dyplomowany; mgr Anna Nowotniak - nauczyciel dyplomowany,

     mgr Marzena Flazińska - nauczyciel dyplomowany, mgr Katarzyna Zalewska - nauczyciel

     mianowany, m
gr Martyna Zielonka- nauczyciel mianowany, mgr Aneta Jabłońska - nauczyciel

     dyplomowany,
mgr Anna Marchel- nauczyciel mianowany;
      
       - język niemiecki:

       mgr Marzena Jenerałek - nauczyciel dyplomowany, mgr Anna Nowotniak- nauczyciel

      dyplomowany,
mgr Martyna Zielonka- nauczyciel mianowany;
      
       - język rosyjski:

      mgr Marzena Flazińska - nauczyciel dyplomowany, mgr Anna Nowotniak - nauczyciel

      dyplomowany; mgr Aneta Jabłońska- nauczyciel  dyplomowany

 

Przyroda:

mgr Katarzyna Pietrzak - nauczyciel dyplomowany, mgr Marzena Flazińska- nauczyciel   

dyplomowany

 

Biologia:

mgr Zofia Steć - nauczyciel dyplomowany,  mgr Joanna Hawryluk - nauczyciel dyplomowany,

      mgr Marzena Flazińska - nauczyciel dyplomowany;

 

Biologia DJ:


     mgr Marzena Flazińska - nauczyciel dyplomowany;
      

Geografia:

mgr Joanna Hawryluk- nauczyciel dyplomowany, mgr Anna Adamczuk- nauczyciel mianowany

 

Chemia:

mgr Grażyna Choma- nauczyciel dyplomowany

 

Fizyka:

mgr Renata Borkowska- nauczyciel dyplomowany, mgr Grażyna Choma- nauczyciel     

      dyplomowany

 

Historia:

       mgr Urszula Trochimiuk - nauczyciel dyplomowany; mgr Anna Deoniziak- nauczyciel

      dyplomowany, mgr Anna Nowotniak-  nauczyciel dyplomowany


      Historia DJ:

      mgr Anna Nowotniak- nauczyciel dyplomowany

 

Plastyka:

       mgr Anetta Kiryluk- nauczyciel dyplomowany, mgr Zbigniew Filiks - nauczyciel dyplomowany,
      
       mgr Iwona Mergo - Golatowska- nauczyciel dyplomowany

     

Muzyka:

       mgr Zbigniew Filiks - nauczyciel dyplomowany; mgr Iwona Mergo-Golatowska - nauczyciel

      dyplomowany

 

Technika:

       mgr Bogusław Stolarczuk - nauczyciel dyplomowany;

 

Informatyka:

       mgr Zbigniew Filiks - nauczyciel dyplomowany, mgr Bogusław Stolarczuk - nauczyciel

      dyplomowany,
mgr Marek Wierzbicki - nauczyciel dyplomowany, mgr Marzena Jenerałek-

      nauczyciel dyplomowany; mgr Agnieszka Rejowska- nauczyciel dyplomowany,

 

Informatyka DJ:

      mgr Martyna Zielonka- nauczyciel mianowany

 

Religia:
      
       mgr Iwona Mergo-Golatowska - nauczyciel dyplomowany, mgr Lidia Rosocha - nauczyciel

      dyplomowany, s. mgr Barbara Kozłowska sdb- nauczyciel mianowany ;

 

Wychowanie fizyczne:

mgr Krzysztof Woźniak - nauczyciel dyplomowany, mgr Anna Dróżdż - nauczyciel

      dyplomowany,
mgr Joanna Wasiluk - nauczyciel dyplomowany, mgr Iwona Romanowska -

      nauczyciel dyplomowany; mgr Barbara Mlonek- nauczyciel dyplomowany

 

Gimnastyka korekcyjna:

       mgr Aldona Sobieska - nauczyciel dyplomowany, mgr Barbara Mlonek - nauczyciel

       dyplomowany, mgr Iwona Romanowska - nauczyciel dyplomowany;

 

Wychowanie do życia w rodzinie: 

       mgr Anetta Kiryluk- nauczyciel dyplomowany; mgr Iwona Mergo- Golatowska- nauczyciel  

dyplomowany

 

Świetlica:

      mgr Bożena Głażewska- nauczyciel dypomowany;

mgr Katarzyna Bindas- nauczyciel mianowany; mgr Katarzyna Adamczuk- nauczyciel

dyplomowany; mgr Anna Marchel- nauczyciel mianowany; mgr Żaneta Czapska- nauczyciel

      mianowany


Biblioteka:
      

mgr Katarzyna Adamczuk - nauczyciel dyplomowany, mgr Lidia Jankowska - nauczyciel

      dyplomowany;


       Pedagog:

      
       mgr Anna Pijorek - nauczyciel dyplomowany;


      Nauczyciele wspomagający


mgr Anna Pijorek- nauczyciel dyplomowany, mgr Anna Adynowska- nauczyciel dyplomowany, mgr Katarzyna Ksionek- nauczyciel dyplomowany,  mgr Urszula Trochimiuk- nauczyciel dyplomowany, mgr Ewa Wojsław- nauczyciel dyplomowany, mgr Żaneta Czapska-  nauczyciel mianowany; mgr Lidia Rosocha- nauczyciel dyplomowany, mgr Marzena Jenerałek- nauczyciel dyplomowany, mgr Łukasz Wróblewski- nauczyciel mianowany

 

Logopeda:
      
       mgr Bożena Paplińska - nauczyciel dyplomowany;

 

Reedukator:

mgr Iwona Dębska - nauczyciel dyplomowany,

mgr Joanna Lisiecka - nauczyciel dyplomowany,

mgr Małgorzata Malinowska - nauczyciel dyplomowany;

 

Psycholog / Doradztwo zawodowe:
    
       mgr Łukasz Wróblewski- nauczyciel mianowany,

 

WOS:

mgr Anna Adamczuk- nauczyciel mianowany

 

Rytmika:

mgr Zbigniew Filiks- nauczyciel dyplomowany