Dyrekcja

Funkcję dyrektora szkoły od 17 lat pełni Zofia Steć. Zastępcą dyrektora jest Joanna Hawryluk. Dyrekcja czuwa nad jakością pracy szkoły, czego świadectwem są zdobyte w ostatnich latach tytuły: "Szkoły z klasą", "Szkoły uczącej się", "Liderów SUS", wdrożenie elementów i strategii Oceniania Kształtującego, nauka poprzez kodowanie, Lego Math, szachy.

W tym celu w szkole realizowane są programy oraz projekty, w których biorą udział zarówno nauczyciele i uczniowie, min: E-belfer, Wirtualna Społeczność Szkolna, "Indywidualizacja procesów nauczania","Kampania na rzecz matematyki" ,"WF z klasą", "Uczymy (się) razem dla świata", "Kid Speak", "International Education", "Mały Mistrz", "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", "Szachy w mazowieckiej szkole", "Cyfrowo bezpieczni" i "Aktywna tablica".

Pierwszym dyrektorem szkoły był Romuald Stroiński, a po jego odejściu od roku 1950 do 1959 (tj. do chwili śmierci) szkołą kierował Franciszek Wolski.

A oto nazwiska kolejnych dyrektorów – Henryk Sawicki, Antonina Krakowska, Józef Gregorczyk, Henryk Kalinowski, Kazimierz Wilczyński, Jan Cichowski, Antoni Czarnocki.

Największe zmiany w wyglądzie placówki nastąpiły w czasie, kiedy jej dyrektorem był Antoni Czarnocki. Wtedy min. zmieniono w szkole ogrzewanie piecowe na centralne, dobudowano salę gimnastyczną i nowe skrzydło.