Dyrekcja

Funkcję dyrektora szkoły od 17 lat pełni Zofia Steć. Zastępcą dyrektora jest Joanna Hawryluk. Dyrekcja czuwa nad jakością pracy szkoły, czego świadectwem są zdobyte w ostatnich latach tytuły: "Szkoły z klasą", "Szkoły uczącej się", "Liderów SUS", wdrożenie elementów i strategii Oceniania Kształtującego, nauka poprzez kodowanie, Lego Math, szachy.

Czytaj więcej: Dyrekcja

Opieka medyczna

Telefon do gabinetu higieny szkolnej  25 787 21 20, wew. 209

Pielęgniarka: Halina Chybowska

Godz. przyjęć:
poniedziałek- 8:00 - 13:00
środa- 8:00- 15:35
czwartek- 8:00- 15:35

Lekarz stomatolog: Michał Prządka

Zapisy tylko w poniedziałki od 13:00- 15:00 (osobiście lub telefonicznie 25 787 21 20, wew. 209)
Godz. przyjęć:

poniedziałek: 13:00 -18:00
wtorek: 8:00 -13:00
piątek:  8:00 -13:00

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny, doradca zawodowy, socjoterapeuta – Łukasz Wróblewski.

Godziny pracy są umieszczone w rozkładzie zajęć dla nauczycieli.

Konsultacje dla rodziców / sala 118, po umówieniu spotkania z psychologiem.

W tym celu należy skontaktować się z wychowawcą klasy.

 
W pozostałych godzinach pracy psychologa w szkole realizuje on zadania skierowane do dzieci i inne zadania wynikające z planu pracy psychologa szkolnego.
 

 

Czytaj więcej: Psycholog szkolny

Pedagog szkolny

Zapraszamy rodziców, uczniów i nauczycieli do korzystania z informacji i porad przygotowanych przez panią Annę Pijorek - pedagoga szkolnego.


Telefon do gabinetu pedagoga- 25 787 21 20 wew. 210

Gabinet pedagoga otwarty jest  w godzinach: (II semestr 2019/20)

Czytaj więcej: Pedagog szkolny

Grono pedagogiczne

 Kadra pedagogiczna jest kreatywna i dobrze wykształcona. Nauczyciele nieustannie podnoszą

swoje kwalifikacje, podejmując studia podyplomowe i uczestnicząc w różnego rodzaju kursach

doskonalących. Wielu z nich posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

Czytaj więcej: Grono pedagogiczne

Więcej artykułów…

  1. Administracja
  2. Obsługa