Dyrekcja

Funkcję dyrektora szkoły od 16 lat pełni Zofia Steć. Zastępcą dyrektora jest Joanna Hawryluk. Dyrekcja czuwa nad jakością pracy szkoły, czego świadectwem są zdobyte w ostatnich latach tytuły: "Szkoły z klasą", "Szkoły uczącej się", "Liderów SUS", wdrożenie elementów i strategii Oceniania Kształtującego, nauka poprzez kodowanie, Lego Math, szachy.

Czytaj więcej: Dyrekcja

Opieka medyczna

Telefon do gabinetu pielęgniarki  25 787 21 20, wew. 209

Pielęgniarka (od poniedziałku do czwartku): Halina Chybowska

Godz. przyjęć:
poniedziałek- 13:00- 15:35
wtorek-8:00- 13:00
środa- 8:00- 15:35
czwartek- 8:00- 15:35


Telefon do gabinetu  stomatologa: 25 787 21 20, wew. 209

Lekarz stomatolog: Magdalena Osińska - Ojdana
Godz. przyjęć:

poniedziałek: 8.00-13.00
wtorek: 13.00–18.00
piątek: 8.00–13.00

Psycholog szkolny

Godziny pracy psychologa szkolnego, doradcy zawodowego, socjoterapeuty – Łukasza Wróblewskiego.

Poniedziałek- 7.30 - 8.00 Godzina konsultacji dla rodziców / sala 118.
Istnieje możliwość spotkania się z psychologiem w innych godzinach. W tym celu należy skontaktować się
z wychowawcą klasy.

 
W pozostałych godzinach pracy psychologa w szkole realizuje on zadania skierowane do dzieci i inne zadania wynikające z planu pracy psychologa szkolnego.
 

 

Czytaj więcej: Psycholog szkolny

Pedagog szkolny

Zapraszamy rodziców, uczniów i nauczycieli do korzystania z informacji i porad przygotowanych przez panią Annę Pijorek - pedagoga szkolnego.


Telefon do gabinetu pedagoga- 25 787 21 20 wew. 210

Gabinet pedagoga otwarty jest  w godzinach

Czytaj więcej: Pedagog szkolny

Grono pedagogiczne

 Kadra pedagogiczna jest kretywna i dobrze wykształcona. Nauczyciele nieustannie podnoszą

swoje kwalifikacje, podejmując studia podyplomowe i uczestnicząc w różnego rodzaju kursach

doskonalących. Wielu z nich posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

Czytaj więcej: Grono pedagogiczne

Więcej artykułów…

  1. Administracja
  2. Obsługa