Oddział Dwujęzyczny

Informujemy, że 1 września 2017 r. zmieniła się nazwa szkoły, która teraz brzmi:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim.

Obwód szkoły.

 

Oddziały dwujęzyczne

Co to jest odział dwujęzyczny?- Oddział, w którym nauczanie prowadzone jest w dwóch językach: polskim oraz w naszym przypadku w języku angielskim. Przy czym w języku angielskim są prowadzone przynajmniej dwa zajęcia edukacyjne.

Jak będzie zorganizowana nauka? – W oddziale dwujęzycznym uczniowie uczą się języka angielskiego w wymiarze tygodniowym 3+2, a zajęć edukacyjnych w wymiarze +1+1 z przeznaczeniem na opanowywanie słownictwa z zakresu przedmiotu. Mają więc 3 godz. j. angielskiego jak w innych oddziałach i dodatkowo 4 godziny języka angielskiego ze względu na wybór klasy dwujęzycznej, bez żadnych dodatkowych opłat i w planie zajęć.

Co wspomaga nauczanie dwujęzyczne? – Nauczanie wspierać będą: projekty edukacyjne np.

Kto może zostać uczniem oddziału dwujęzycznego? – Do oddziału dwujęzycznego przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie naszej szkoły, którzy:

- otrzymali promocję do klasy VII;

- uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Jak zostać uczniem oddziału dwujęzycznego?

Zapraszamy zainteresowanych uczniów i ich rodziców do zapoznania się z poniższymi materiałami.

- informacja o zasadach rekrutacji do oddziału dwujęzycznego- link odsyłający;

- formularz wniosek o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego- link odsyłający;

Co to jest sprawdzian predyspozycji językowych? – To test pisemny, którego zaliczenie jest jednym z warunków przyjęcia do oddziału dwujęzycznego. Wymagania do sprawdzianu predyspozycji językowych możesz sprawdzić tutaj- link odsyłający;

Jakie korzyści są z nauczania dwujęzycznego -http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2542