We can do it! Czyli Czerwony Kapturek w nowej odsłonie ...


k100 3470W dniu 3 czerwca najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w niezwykłej lekcji języka angielskiego przygotowanej przez starszych kolegów. Mianowicie, mieli oni okazję obejrzeć nowoczesną wersję przedstawienia pt. A new story of Little Red Riding Hood w języku angielskim. Aktorzy- uczniowie klasy V B po długich i żmudnych przygotowaniach zdecydowali się zaprezentować efekty swojej pracy nie tylko uczniom kl. 1-3, ale też nauczycielom i dyrekcji szkoły. Przedstawienie przygotowali w trakcie zajęć
z języka angielskiego w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”.

 

 Na pochwałę zasługuje zarówno choreografia, jak też elementy scenografii i kostiumów przygotowane przez uczniów własnoręcznie. W rolach głównych wystąpili: Czerwony Kapturek (Little Red Riding Hood)- Zuzia,  Rodzice (Mother and Father)- Patrycja i Kacper, Babcia (Grandmother)- Emilka, lekarz (Doctor)- Natalka , Myśliwy (Hunter)- Bartek, Zając (Hare)- Gabrysia, Wilk (Wolf)- Bartek, Drzewa (Trees)- Daniel i Kuba. Całość prowadziły dwie wspaniałe narratorki: Asia i Gabrysia. Opiekunem grupy teatralnej była p. Anna Nowotniak- nauczyciel języków obcych. 

Aktorom i pani Ani gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

 

k100 3453k100 3455

k100 3462k100 3449k100 3456k100 3468k100 3446