Program profilaktyczny „Debata”

debata4 2

1 marca w klasach szóstych został zrealizowany program profilaktyczny „Debata”. Jego głównym celem było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu , zażywaniu narkotyków przez młodych ludzi oraz towarzyszącym temu konsekwencjom; uświadomienie zagrożeń wynikających z zażywania środków zmieniających świadomość a także promowanie postawy trzeźwości. Dwu godzinne spotkania z uczniami służyły też przyjrzeniu się ich przekonaniom dotyczącym alkoholu i narkotyków.

Program został zrealizowany przez trenerów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta- Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szkole realizację programu koordynowała pedagog Anna Pijorek.

 

debata4 3debata4 debata4