Wykaz zajęć środa 25 marca 2020.

Wykaz zajęć odbywających się w danym dniu jest  publikowany na stronie internetowej szkoły, szczegółowe godziny ich realizacji ustalają nauczyciele przedmiotów. Wykaz daje orientację o liczbie i rodzaju zajęć.


        Wykaz zajęć na kolejny tydzień - kilknij i pobierz plik

Biorąc pod uwagę równomierne obciążenie uczniów,  możliwości psychofizyczne  i możliwości techniczne ogólny harmonogram  nauki będzie następujący.

 

Oddział przedszkolny- 2 godziny dziennie zajęć edukacyjnych

Klasy I-III  - 3 godziny dziennie  + 1 godzina z bloku zajęć do wyboru.

Klasy IV- VII  – 4 godziny dziennie  +  1 godzina zajęć do wyboru.

Klasy VIII - 4 godziny dziennie  + 3 godziny tygodniowo z  przygotowania do egzaminów

+ 2 godziny tygodniowo z bloku  zajęć do wyboru, razem 5 godzin dziennie.

 

Szczegółowy czas zajęć w danym dniu ustalają nauczyciele w przedziale 8-15. Po uzgodnieniach z rodzicami , w wyjątkowy sytuacjach, mogą być od tej zasady odstępstwa.