Zebrania z rodzicami 29 - 30 stycznia 2020r.

 

Zebrania z rodzicami  29 - 30 stycznia 2020r.

Zebrania semestralne  to okazja do:

-spotkań z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów,

-wsłuchania się w działania propagowane w szkole,

- uzyskanie informacji o bezpiecznych feriach,

-poznanie oferty szkoły,

-omówienia organizacji wycieczek lub imprez klasowych,

-prowadzenie dyskusji klasowych.

Wychowawcy klas  przekażą  szczegółowe informacje o terminach i godzinach spotkań.

Zapraszamy- Dyrekcja szkoły.