Podsumowaliśmy rok szkolny 2018/19.

 65038232 1120155764862266 5516529052376104960 o

19 czerwca uroczyście zakończyliśmy kolejny rok szkolny.

Fotogaleria I- IV

Fotogaleria V- VIII
Uroczystość tradycyjnie rozpoczęliśmy od przemówienia pani Dyrektor Zofii Steć oraz przewodniczącego Rady Rodziców- pana T. Maliszewskiego, którzy przedstawili najważniejsze wydarzenia, momenty i sukcesy z bieżącego roku szkolnego oraz złożyli wszystkim naszym uczniom życzenia spokojnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.
W tym roku uroczystość podzielona była na dwie części: dla klas V- VIII oraz I- VI.
W pierwszej części pożegnaliśmy naszych ósmoklasistów, nastąpiło przekazanie sztandaru i zmiana Pocztu Sztandarowego oraz wręczenie nagród, świadectw z wyróżnieniem, stypendiów, dyplomów dla uczniów klas 5-8.
W drugiej części podsumowaliśmy pracę uczniów klas III, którzy kończą naukę na I etapie edukacji, wręczono nagrody, dyplomy, stypendia  oraz świadectwa z wyróznieniem uczniom klas IV a także oraz świadectwa i nagrody wszystkim uczniom klas III.

Rada Rodziców ufundowała ponad 200 nagród książkowych. Dla uczniów klas 4-8 - 88 nagród za osiągnięcia w nauce , 59 książek za inne szczególne osiągnięcia oraz 53 nagrody książkowe dla uczniów klas III kończących I etap edukacji, a także dyplomy, teczki absolwenta oraz listy gratulacyjne.

Uczniowie otrzymali także stypendia dyrektora szkoły za wyniki w nauce i sporcie, nagrody honorowe Januszka, wręczono Puchary RR i Dyrektora Szkoły.

Nagrodę Primus Interparens z rąk Dyrektor Szkoły Zofii Steć otrzymała Liwia Karakula z kl. VIIIa, nasza multi-laureatka, uczennica z najwyższą średnią w szkole oraz 100% wynikami z egzaminów.

64644655 1120155924862250 6725048930104508416 o

Puchar RR za najwyższą średnią w klasach IV- VI trafił w ręce uczniów klasy IV b- 4,65.

64813120 1120170044860838 6439666903249059840 o64539127 1120169888194187 9203073810960482304 o64790555 1120158421528667 6764631769611239424 o64871829 1119534071591102 586587074006614016 o

Puchar Dyrektora Szkoły w kategorii klas IV- VI- dla klasy VI c, za największy postęp!

Puchar RR za najwyższą średnią w klasach VII- VIII trafił w ręce uczniów klasy VIII c- 4,72 .

Puchar Dyrektora Szkoły w klasach VII- VIII za największy postęp trafił w ręce klasy VIIIa.

Honorowa nagrodę „Januszek” przyznano w kategoriach:

64732631 1120166208194555 274593159202209792 o
W klasach VIII

 

Najlepszego sportowca- Bartoszowi Serewiś kl. VIII c,
Najlepszego Olimpijczyka-Julii Jurczak kl. VIII c,
Twórcze Pasje- Miklas Urszula kl. VIII c,
Człowiek dla człowieka- Aleksandra Czerkas kl. VIII c,
Nagroda Specjalna- Kamil Kosieradzki kl. VIII b,
Honorowy Januszek- Liwia Karakula kl. VIII a.

64490630 1119528481591661 8701831413617393664 o

W klasach III
Najlepszego sportowca- Kacper Gąszczak kl. III c,
Najlepszego Olimpijczyka- Adamczuk Marta kl. III a,
Skibniewski Tomasz kl. III b,
Twórcze Pasje- Filip Pytel kl. III a,
Nagroda Specjalna- Dawid Gnoiński kl. III b,
Honorowy Januszek- Anna Skrzeczkowska kl. III c.

 

Laureaci Gwiazd Szeryfa UNICEF, przyznawanych przez dzieci: pani Bożenna Hardej, pan Piotr Pankiewicz oraz pan Robert Parzonka.


65197167 1120159048195271 2399104186777075712 o

Pożegnaliśmy nasze emerytki, panie: Teresę Piwko, Wiesławę Królikowską, Hannę Kamińską i Halinę Krajewską. Dziękujemy za wieloletnią pracę!

65130587 1120158264862016 2733739953690247168 o

 

Podziękowaliśmy naszym wspaniałym Rodzicom za wieloletnią współpracę oraz w organizacji wielu imprez i uroczystości: państwu B. i J. Wyszomirskim, panu B. Czerkasowi, pani M. Kanii,  p. S. Tomaszewskiemu, pani L. Karsuskiej, pani M. Karakuli, pani M. Kozioł, państwu Ł. i M. Małkusom, pani M. Skibińskiej, p. A. Ładzie, p. M. Błońskiej.

64648441 1120156841528825 3292998893821755392 o

W klasach I – III zapisanych jest 149 uczniów, wszyscy klasyfikowani. 39 uczniów oceniono jako najlepszych.

 

W klasach IV – VIII zapisanych jest  uczniów 395. Uczniów ze średnią powyżej 4,75  jest -117, otrzymali oni świadectwa z wyróżnieniem!
Liczba uczniów, którzy otrzymali oceny celujące to 107 osób.

Średnia ocen w szkole od kilku już lat jest wysoka i utrzymuje się na poziomie 4, 17- 4,20. W tym roku wyniosła- 4,18.

W grupie klas IV najwyższą średnią uzyskali uczniowie : IV b - 4,65 , IV a i IV c- 4,27, IV d- 4,14

W grupie klas V: V D - 4,50, V e- 4,23, V c-4,22

W grupie klas VI:  VI B - 4,23, VI c- 4,21

W grupie klas VII: VII B – 4,61

W grupie klas VIII: roczna- VIII a- 4,69, a VIII c- 4,67,

 końcowa – VIII c- 4,72, VIII a- 4,69

Nie było średnich ocen poniżej 3,0 na poziomie klas IV- VIII. 

Najwyższą średnią uzyskali uczniowie:

Karakula Liwia VIII A – 5,83

Julia Jurczak VIIIc- 5,43,

Aleksandra Czerkas, Bartosz Serewiś VIII c- 5,44

Toporowski Wojciech VIII a- 5,39, Emil Klepacki i Patryk Soszyński VIII a- 5,33

Cymborowski Jacek- VII b, Robak Gabriela VII C – 5,21, 

Maja Hardej VI A - 5,50, Julia Milik i Magdalena Rogozińska VI b- 5,33

Czerkas Aleksandra VI d- 5,25

Stańczuk Julia V A , Moczulska Kaja V D- 5,31, Maja Gryncewicz i Natalia Stańczuk V a- 5,23

Gołoś Maria, Iwańska Anna IV A , Bujalska Magdalena V d – 5,27

Stypendia dyrektora szkoły otrzymali: 
Za wyniki w nauce:

Liwia Karakula VIII a, Aleksandra Czerkas VIII c, Jacek Cymborowski VII b, Gabriela Robak VII c, Kaja Moczulska Vd, Iwańska Anna IV a, Magdalena Bujalska IV c, Julia Stańczuk V a, Aleksandra Czerkas VI d, Maja Hardej VI a, Bartosz Serewiś VIIIb, Julia Milik VI b, Magdalena Rogozińska VI b

Za wyniki sportowe:

Patryk Błoński VIIIb, Zuzanna Krasuska VIIIa, Wiktoria Kobylińska VII c, Aleksandra Krakowska VII b, Mikołaj Maksymiak VII b, Serewiś Bartosz VIII c.

 

Rodzice uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 5,00 i wzorowe zachowanie odebrali listy gratulacyjne.

Życzymy wszystkim sukcesów w kolejnym roku szkolnym, a przede wszystkim spokojnych, słoneczych oraz bezpiecznych wakacji!