14 maja 2019r. -zapraszamy rodziców, także przyszłych klas pierwszych, na Dzień Otwarty.

14 maja 2019r.  

Zapraszamy rodziców na Dzień Otwarty.

„Zwykły dzień w niezwykłej szkole”

Proponujemy  następujące formy współpracy.

1.   W godz. 8-12,30 jest możliwość oglądania lekcji w klasach swoich dzieci.

Proszę o pozostawienie ubrań w szatni, przyjście punktualnie na wybraną lekcję i obserwację zajęć do końca godziny lekcyjnej.

2.   W godzinach 17-19 zapraszamy na indywidualne rozmowy z nauczycielami.

Jest okazja do omówienia wyników nauczania i ustalenia indywidualnych kierunków pracy .

Niepowtarzalna wystawa uczniowskich prac plastycznych z możliwością zakupu- hol szkolny.

Przed spotkaniem proszę zapoznać się z ocenami w e-dzienniku.

3.   W godz. 18- 19,30 Spotkania otwarte dla  rodziców i dzieci przyszłych klas I.

- rodzice s.110 - zebranie informacyjno- organizacyjne;

- dzieci – zajęcia pozalekcyjne i zwiedzanie szkoły z SU

Szkoła czeka na Państwa.