Informacja o dniach wolnych.

W dniach 15-17 kwietnia uczniowie klas 8 będą pisali Egzamin Ósmoklasisty.
W tym czasie pozostali uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Prosimy o przekazanie do końca tygodnia- do dnia 12 kwietnia informacji do wychowawców, którzy uczniowie będą wymagali opieki świetlicy.  
Godziny pracy świetlicy 7:30 do 16:30.
W te dni nie będzie obiadów.

18 kwietnia do 23 kwietnia- to dni Wiosennej Przerwy Świątecznej.

Do szkoły wracamy 24 kwietnia.