2 listopada 2018r

2 listopada 2018r
To w szkole dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

Uczniowie zainteresowani zajęciami wychowawczo- opiekuńczymi proszeni są o zgłaszanie się do wychowawcy klasy lub kierownika świetlicy.
Świetlica może zapewnić opiekę w godz. 7,30-16,30.
Zofia Steć- dyrektor szkoły