„zaWODY dla AFRYKI”

 Bierzemy udział nowym projekcie edukacyjnym UNICEF Polska„zaWODY dla AFRYKI”uczniowie dowiedzą się, jak wygląda sytuacja dostępu do wody na świecie. 

info ze strony UNICEF POLSKA

Woda to elementarna część życia. Organizm dorosłego człowieka w 60% składa się z wody, wpływa ona także na wiele czynności życiowych. Niestety nadal ponad 660 milionów ludzi na świecie żyje w regionach, gdzie brakuje dostępu do czystej wody lub jest on ograniczony. Najtrudniejsza sytuacja jest na obszarach konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych.

Mieszkaniec Europy zużywa średnio do 300 litrów wody dziennie, a mieszkaniec najuboższych krajów w Afryce – nie więcej niż 5 litrów. UNICEF szacuje, że każdego dnia około 800 dzieci poniżej 5. roku życia umiera na skutek tzw. chorób „brudnej wody”. Jednocześnie choroby spowodowane brakiem wody lub brudną wodą stanowią drugą przyczynę zgonów dzieci na świecie.

Aby zwiększyć wśród uczniów w Polsce świadomość na temat znaczenia wody w życiu człowieka UNICEF Polska zdecydował się na rozpoczęcie nowej akcji edukacyjnej „zaWODY dla AFRYKI”. Celem projektu jest m.in. kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.

UNICEF Polska zaprasza placówki edukacyjne do nowej akcji

© UNICEF/Sujan

UNICEF Polska przygotował specjalne materiały dydaktyczne, na podstawie których będzie można przeprowadzić ciekawe zajęcia dla uczniów poświęcone tematyce wody. Placówki, które wezmą udział w akcji otrzymają: podręcznik o wodzie wraz ze scenariuszami zajęć dla różnych grup wiekowych, materiały filmowe, prezentację i plakaty.

Ważnym elementem projektu jest konkurs na stworzenie Kodeksu Oszczędzania Wody. Kodeksy będą stanowić zbiór zasad i reguł, jak racjonalnie wykorzystywać wodę.

Zapraszam do zapoznania się z materiałami filmowymi związanymi z tematyką projektu.

https://www.youtube.com/watch?v=jHyu_WsEcNw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Yv7pPvXkbQs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=BRmA98PAXmI&feature=youtu.be