Spotkanie dla rodziców uczniów przyszłych klas I.

RODZICÓW

PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH  w r. szk. 2018/2019  
ZAPRASZAMY DO SZKOŁY NA ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

29.05.2018 r GODZ. 18.

- dojrzałość szkolna dziecka 6-letniego

- organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

- omówienie zasad organizacji pracy w kl. I

- informacja o podręcznikach i materiałach ćwiczeniowych

- wyprawka pierwszoklasisty

                                                                                          DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                   ZOFIA STEĆ