Rekolekcje Wielkopostne.

W dniach 12- 14 marca nasi uczniowie wezmą udział w Rekolekcjach Wielkopostnych.
Uczniowie klas IV- VII ( za wyjątkiem klas - 4a, 4e, 7b- w poniedziałek, które mają rano basen-do kościoła idą z grupą klas I- III) przychodzą bezpośrednio do kościoła na godz. 8:00, a następnie z nauczycielami wracają do szkoły. Zajęcia w szkole  odbywają  zgodnie z planem od 3-7 lekcji. Odwołane są zajęcia na 8,9,10 godzinie lekcyjnej.
Klasy I- III przychodzą do szkoły zgodnie z planem i po 4 godzinach lekcyjnych- ok.12:00, idą do kościoła pw. Św. J. Bosco, pod opieką nauczycieli.


Po zakończonym nabożeństwie prosimy o odbieranie dzieci przez rodziców bezpośrednio z kościoła, o godzinie ustalonej przez wychowawców. Jeżeli nie ma takiej możliwości dzieci wrócą do szkoły, gdzie będą przebywały pod opieką nauczycieli świetlicy. Świetlica będzie działała do godziny 16:30.
Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyli w rekolekcjach przebywają w tym czasie w szkole pod opieką wyznaczonych nauczycieli lub w świetlicy szkolnej.
Dla klas młodszych odwołane są wszystkie  zajęcia dodatkowe po 6 godzinie lekcyjnej.
Dni rekolekcji to dni bez sprawdzianów i prac domowych pisemnych.