Projekt Edukacji Globalnej „Uczymy się żyć dla pokoju” - sprawozdanie i podsumowanie.

tydzień Globalizacji 2Projekt realizowany był jednocześnie w dwóch klasach: V D i VII C, w październiku i listopadzie 2017 roku, pod kierunkiem pań Iwony Mergo- Golatowskiej oraz Urszuli Trochimiuk.

 

 

Dzięki projektowi podnieśliśmy wiedzę na temat globalizacji szeroko rozumianej. Zwróciliśmy uwagę na kupowanie polskich produktów oznaczonych kodem 590… w polskich sklepach. Dzięki filmom, które wyświetlaliśmy zwracaliśmy uwagę, na problemy globalnego południa i wyzysku, jaki tam panuje.

Zostawiliśmy w 6 sklepach na terenie naszego małego miasteczka certyfikaty stanowiące o sprzedaży większości polskich produktów.

Przygotowanie wystawy także było wspaniałym sukcesem. Na sztalugach, na korytarzu szkolnym ponad 2 tygodnie począwszy od początku Tygodnia Edukacji Globalnej. Na sztalugach zamieściliśmy plakaty, zdjęcia z naszych lekcji i podróży do sklepów.

Udało się nam także zamieści artykuł w „Niedzieli” w wydaniu podlaskim (Niedziela nr 50, 10.12.2017).

 

tydzień Globalizacji 7

tydzień Globalizacji 1tydzień Globalizacji 6

Nasze działania:

 1. 11.10.17. - Istota i założenia projektu – poznanie przez uczniów. Utworzenie grup projektowych. Poznanie pojęć: globalizacja, globalna północ, globalne południe. Wyznaczenie zadań domowych, które zostaną wykorzystane w tygodniu Edukacji Globalnej: I grupa – globus z zaznaczoną globalną północą i południem, grupa III wykonanie definicji globalizacji do prezentacji. Przedstawiciele wszystkich grup umówili się i przeprowadzili spotkanie z p. Dyrektor Zofią Steć, przedstawili cel projektu oraz potrzeby.

2. 13.10.2017 – praca grupami w kręgu. Poznanie pojęcia: „rynek lokalny”, analiza quizu „Kakao”.  Odpowiadamy na pytanie: „Jakie mamy produkty lokalne i dlaczego powinniśmy je kupować? Zadanie dla wszystkich grup: jakie produkty lokalne kupuje się w moim domu?

3. Rudnka w kręgu o lokalnych towarach. Sprawozdanie z zadań. Co to jest sprawiedliwy handel „Fair trade”. Poznanie zasad sprawiedliwego handlu. Gdzie można znaleźć towary z takim znaczkiem. Zadaniem dla grupy II było: wykonać tablicę informacyjną z wizerunkiem i nazwą towarów oraz miejsc, gdzie można je kupić. Wydrukować lub namalować znaczek „Fair trade” i kilka opakowań po takich produktach.

4. 20.10.2017 – rundka w kręgu – przywitanie.  Relacja każdego ucznia z pracy domowej – poszukiwania towarów ze znaczkiem fair trade. Przygotowanie plakatów w każdej grupie do prezentacji.

5. Pierwsza część lekcji o róży (25.10.2017). Uczniowie pokazują towary ze znaczkiem fair trade, jakie udało im się kupić w sklepie. Skojarzenia ucznia związane z różą – wykonanie plakatu z zebranych opinii. Praca w grupach- tworzenie piramidy priorytetów. Praca z pierwszym tekstem – prezentacja kryterium sukcesu. W domu – dowiedzieć się o przyrodzie Kenii i okolicach Jeziora Naiva Sha.

6. 27.10.2017 – druga część lekcji o róży. Poznanie warunków pracy robotników w Kenii przy hodowli róż. Projekcja filmu. Przypinanie kolców. Kryteria sukcesu analiza pozostałych tekstów.

7. 8.11.2017  Przeprowadzenie drugiej lekcji  - „Sieć”. Wypełnienie kryteriów sukcesu. Rozdzielenie zadań do pracy przy wystawie na tydzień Edukacji Globalnej.

8. 16.11.2017 Przygotowanie prezentacji szkolnej naszego projektu: „Uczymy się razem dla świata.”

9. 20-30.11 – odbył się w szkole Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole: wystawa i zadania dla klas chetnych.

Klasa VII C najpierw poznała co to jest edukacja globalna, czym się różni globalna północ od południa.

Na kolejnej lekcji podzieliliśmy się na grupy. I tak:

I grupa miała przygotować plakat, na którym będą pokazane globalna północ i południe oraz krótko opisać jakie są między nimi różnice. Wskazując przy tym na wyraźny rozdział między nimi.

Druga grupa zajęła się różnego rodzaju znaczkami, które są umieszczane na opakowaniach i produktach, które kupujemy. Na plakacie znalazły się te, które są przyjazne środowisku i człowiekowi.

Trzecia grupa miała najtrudniejsze zadanie. Musieli sobie przygotować certyfikat dla sklepu, który promuje polską żywność. Po uzyskaniu akceptacji pani dyrektor Zofii Steć dzieci poszły do okolicznych, mniejszych – lokalnych sklepów i prosząc o pozwolenie właściciela szukały na pułkach produktów polskich oznaczonych kodem kreskowym zaczynającym się na 590… Kryterium do przyznania certyfikatu było odnalezienie przynajmniej 30 polskich produktów. Certyfikat przyznano 6 sklepom na 6 odwiedzonych, testowanych.

Czwarta grupa wycinała kody z wielu opakowań, które udało się im zdobyć. Należało przykleić kod na plakat i zapisać z jakiego kraju pochodzi produkt oznaczony tym kodem.. Grupa umieściła na plakacie jeszcze znane i dostępne oznaczenia kodów, tak, aby każdy, kto kupi produkt mógł sprawdzić z jakiego kraju on pochodzi.

Wszystkie plakaty zostały omówione przez grupy i wystawione na sztalugi na szkolnym korytarzu. Poszczególne klasy z wychowawcami mogą się w ten sposób zapoznać z najważniejszymi założeniami edukacji globalnej. Ponadto każdy wychowawca otrzymał linki do filmów na lekcję wychowawczą, by móc porozmawiać o zrównoważonym rozwoju czy o nierówności zatrudnienia czy o kupowaniu lokalnych produktów od lokalnych dostawców.

tydzień Globalizacji 3

tydzień Globalizacji 5