Spotkanie z leśnikami, czyli zajęcia w Nadleśnictwie Sokołów

IMG 4428nW  czerwcu kilka naszych klas wybrało się na zajęcia do Nadleśnictwa Sokołów. Poprowadzili je pracownicy Nadleśnictwa: pan Jerzy Tomczuk oraz pani Kinga Bobryk- stażystka.
Jako pierwsi - 7 czerwca, do Nadleśnictwa wybrali się uczniowie klas III. 20 czerwca w zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas IV, a 21 czerwca klasy II.
Fotogaleria- wizyta klas IV

Tematyka poruszana przez zaprzyjaźnionych leśników obejmowała zagadnienia z zakresu budowy, warstw, mieszkańców  funkcji i ochrony lasów. Szczególnie ważnym elementem spotkań było omówienie problematyki nasilającej się gradacji kornika drukarza- głównego szkodnika lasów iglastych oraz Puszczy Białowieskiej, a także działania podejmowane przez leśników w celu ochrony bezcennych połaci lasów w naszej okolicy i całym kraju.
Spotkanie obfitowało w mnóstwo aktywności, gier i zabaw edukacyjnych.

IMG 4425n

Wszystkie grupy brały udział w dwóch częściach spotkania: pierwszej w Sali Edukacji Leśnej oraz drugiej- w Parku Edukacji Leśnej.

IMG 4437n

Było to jak zawsze wspaniałe spotkanie z przyrodą i jej pasjonatami oraz obrońcami- leśnikami. Zajęcia w Nadleśnictwie, to jednak nie tylko niezmiernie ciekawa lekcja, w trakcie której można dobrze się bawić i pogłębić swoją wiedzę, ale również okazja na dostrzeżenie ważnych problemów oraz zrozumienie, dlaczego działania podejmowane przez człowieka muszą być czasami dość zdecydowane i drastyczne.

Dziękujemy Pracownikom Nadleśnictwa Sokołów za kolejne wspaniałe spotkania
i przeprowadzenie zajęć dla naszych podopiecznych!