Konkurs interdyscyplinarny dla uczniów klas IV.

IMG 436114 czerwca uczniowie klas IV wzięli udział w bardzo ciekawej formie podsumowania i utrwalenia zdobytej w ciągu roku szkolnego wiedzy- konkursie interdyscyplinarnym "Szanujj matematykę. Licz się z przyrodą!". Miał on formę popularnego programu telewizyjnego "Kocham Cię Polsko". Pomysłodawczyniami konkursu były panie: Beata Błońska (autorka scenariusza i zadań) i Joanna Hawryluk (autorka kilku zadań oraz prowądzaca konkurs).
Była to nie tylko okazja do powtórzenia wiadomości, ale przede wszystkim wspaniałej, wspólnej zabawy!
W jego trakcie trzeba było się wykazać nie tylko wiedzą, ale i dobra współpracą. W każdej z drużyn znaleźli się bowiem przedstawiciele każdej z klas IV: A,B, C i D.
W Jury konkursu zasiedli wychowawcy klas: panie- Urszula Trochimiuk i Martyna Zielonka oraz pan Zbigniew Filiks. Poczęstunek przygotowali rodzice, którym serdecznie dziękujemy!
Tu obejrzycie zdjęcia-fotogaleria.

IMG 4371IMG 4375IMG 4389

 

Pierwsze zadanie- WIEDZA W PIGUŁCE- polegało na tym, iż  każda z drużyn otzrymała kartkę z trzema pytaniami, na które udzielali odpowiedzi pisemnie. A brzmiały one nastepująco: Co w naszej szkole zwalnia ucznia od pisania kartkówki? Jakie dwa rodzaje ułamków poznałeś na matematyce? Odszukajcie na collage zdjęć trzy ważne waszym zdaniem obiekty w Sokołowie Podlaskim.

Kolejnym zadaniem było pytanie dla każdego uczestnika w grupie. A oto owe pytania:  

  1. 1.Oblicz 12x
  2. 2.Rok 2017. Który to wiek?        
  3. 3.Jak nazywa się rzeka przepływająca przez Sokołów Podlaski i do jakiej rzeki uchodzi?
  4. 4.Czy kwadrat jest prostokątem?      
  5. 5.Kiedy Sokołów Podlaski otrzymał prawa miejskie z rąk Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda? Trzy lata temu obchodziliśmy 590 rocznicę tych wydarzeń?  
  6. 6.Podaj imię i nazwisko Pani dyrektor naszej szkoły?
  7. 7.Mieszkamy w powiecie ........., województwie ......................
  8. 8.Którą klasą zakończysz szkołę podstawową?    

Trzecie zadanie było typowo matematyczne:

                       Czy liczba 1,25 jest większa od 1,2 ? Wyjaśnij dlaczego.      

                         Czy 1,25 kg to 125 dag?       Wyjaśnij dlaczego                                                     

Czwarte zadanie z języka polskiego- uczniowie z oczami zasłoniętymi bandanką, rozpoznawali litery , a następnie układali z nich słowo pasujące do odczytanych skojarzeń.

Piąte zadanie było ZAGADKĄ MUZYCZNĄ. Pan Zbyszek zaakompaniował utwór ,,Taki mały, taki duży..”, a drużyny ustalały kto w oryginale wykonał tą piosenkę i jaki jest tytuł?   Następnie odbyła się licytacja i śpiewanie utworu!

Ostatnią zabawą był tzw. GŁUCHY TELEFON   Trzy osoby z drużyny wyszły z Sali dyskotekowej z panią Martyną. czwartej prowadząca zabawę pani Joanna Hawryluk czytała tekst, z którego miała zapamiętać jak najwięcej faktów. Po wejściu pierwsza osoba opowiadała, co zapamiętała i tak kolejno aż do ostatniego zawodnika, który musiał odgadnąć imię i nazwisko osoby, o której była mowa. Postaci, które należało rozpoznać: M. Skłodowska- Curie, J. Kusociński.