Uwaga!!! Konkurs dla uczniów klas IV- VI"Moje Nadleśnictwo"

Zapraszamy do udziału w konkursie „Nasze Nadleśnictwo”!
Odkryjcie na nowo swoją okolicę, a zwłaszcza otaczające Was lasy!
Zobaczcie „co w lasach i borach piszczy.”

Cele konkursu

Konkurs ma na celu przybliżenie młodzieży wiedzy o miejscowych lasach i nadleśnictwie, oraz pokazanie lokalnemu społeczeństwu piękna i różnorodności tych lasów. Poznając nadleśnictwo poznacie także wielu życzliwych Wam leśników. Przekonacie się, że leśnicy to Wasi przyjaciele, którzy troszczą się o nasze lasy, zaś swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie się z Wami podzielą!

Uczestnicy

Konkurs multimedialny „Nasze Nadleśnictwo” skierowany jest do młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. Uczestnik nie może mieć więcej niż 19 lat. Do konkursu zgłaszają się trzyosobowe zespoły, których zadaniem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej związanej z miejscowym (właściwym dla lokalizacji szkoły, miejsca zamieszkania lub np. spędzania wakacji) nadleśnictwem Lasów Państwowych.

Prace konkursowe

Praca powinna przedstawiać ogólne informacje o opisywanym nadleśnictwie oraz skupić się na jednym lub kilku poniższych zagadnieniach:
- historia nadleśnictwa i miejscowych lasów;
- gospodarka leśna (m in. pozyskanie, odnawianie, zalesianie, ochrona lasu);
- spojrzenie autorów na walory lasów nadleśnictwa;
- interesujące osoby zatrudnione w nadleśnictwie;
- inne, ważne dla autorów tematy związane z opisywanym nadleśnictwem.
Praca może zawierać np. mapkę związaną z terenem nadleśnictwa i miejscem zamieszkania lub spędzania czasu wolnego. Może ona przedstawiać trasę własnych wycieczek rowerowych, miejsca biwakowania lub też miejsca szczególne dla opisywanego w pracy zagadnienia.
Prezentację multimedialną (zdjęcia, grafiki, filmy, utwory muzyczne opatrzone komentarzem tekstowym, maksymalnie 10 slajdów) należy wykonać w formacie .ppt, .pdf lub .pptx. Maksymalny rozmiar pracy wynosi 5MB!

Prace należy dostarczyć do nauczycieli przyrody w naszej szkole do dnia 25 kwietnia. Ze wszystkich prac wybrana zostanie najlepsza, która będzie reprezentowała naszą szkołę w kolejnym etapie konkursu.

Więcej informacji na stronie: http://tpl.org.pl/konkurs_multimedialny_nasze_nadlesnictwo