Rada Rodziców

Nazwa i numer konta Rady Rodziców

Bank: PBS w Sokołowie Podlaskim

Nazwa konta: Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim Numer konta: 59 9221 0000 0014 1615 3000 0010

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim

w roku szkolnym 2019/2020:

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący: 

Zastępca przewodniczącego:  

Sekretarz: 

Skarbnik:  

Członkowie: 

 

Komisja rewizyjna

Członkowie