Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ SZKOLNY 2018/19

• rozpoczęcie roku szkolnego - 03.09.2018

• zimowa przerwa świąteczna- 24 grudnia 2018 - 2 stycznia 2019

• ferie zimowe- 28.01- 8.02 2019

• wiosenna przerwa świąteczna - 18-23 kwietnia 2019

• egzamin ósmoklasisty-

• zakończenie roku szkolnego 2018/2019-  czerwca 2019

• inne przerwy w nauce (rekolekcje) - do uzgodnienia z ks. Proboszczem

Spotkania z rodzicami

• Warsztaty dla rodziców uczniów kl IV - wrzesień 2018

• Wybory do Rady Rodziców. Uzgodnienie szkolnych programów: Profilaktycznego i wychowawczego - wrzesień 2018

• Śródokresowe spotkania z rodzicami – wyniki nauczania i zachowania - kl. 0 – VIII  listopad, styczeń, marzec

• Dni otwarte - grudzień 2018/ maj 2019

• zebranie z rodzicami kl VIII  (informacje o egzaminie)- styczeń 2019

• zebrania z rodzicami uczniów – kandydatów do kl. I - maj 2019

• zebrania z rodzicami uczniów – kandydatów do kl. 0 - maj 2019