Kalendarz roku szkolnego 2012/2013

KALENDARZ SZKOLNY 2012/2013

• rozpoczęcie roku szkolnego - 03.09.2012 

• sprawdzian próbny-grudzień 2012

• zimowa przerwa świąteczna-23 – 31 grudnia 2012

• ferie zimowe-28 stycznia do 10 lutego 2013

• wiosenna przerwa świąteczna - 28 marca -2 kwiecień 2013

• sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej- 4 kwietnia 2013

• zakończenie roku szkolnego 2011/2012 - 28 czerwca 2013

• inne przerwy w nauce (rekolekcje) - do uzgodnienia z ks. Proboszczem

Spotkania z rodzicami

• Rodzic – „Kłopot edukacyjny czy partner w życiu szkoły” – warsztaty dla kl IV - wrzesień 2012

• Wybory do Rady Rodziców. Uzgodnienie szkolnych programów: Profilaktycznego i wychowawczego - wrzesień 2012

• Śródokresowe spotkania z rodzicami – wyniki nauczania i zachowania - kl. 0 – VI listopad, styczeń, marzec

• wieczory otwarte - grudzień2012/maj2013

• zebranie z rodzicami kl V (informacje o wdżwr i sprawdzianie kompetencyjny po klasie szóstej)- styczeń2013

• zebrania z rodzicami uczniów – kandydatów do kl. I - maj 2013

• zebrania z rodzicami uczniów – kandydatów do kl. 0 - maj 2013