Wychowawcy klas

I etap edukacji:

Oddział "0" - wychowawca Aldona Sobieska

klasa  I a - wychowawca Małgorzata Malinowska

klasa I b  - wychowawca Anna Deoniziak

klasa I c - wychowawca Iwona Dębska

 

 

klasa IIa - Joanna Lisiecka

Klasa IIb - Anna Marchel

klasa IIc - Katarzyna Ksionek

klasa IId - Żaneta Czapska

klasa IIe - Katarzyna Pietrzak

 

klasa IIIa - Ewa Wojsław

Klasa IIIb - Bożena Paplińska

klasa IIIc - Barbara Mlonek

klasa IIId - Iwona Romanowska

klasa IIIe - Jolanta Uścińska

 

 

 

II etap edukacji:

Klasa IV a- wychowawca Beata Błońska

Klasa IV b- wychowawca Zbigniew Filiks

Klasa IV c- wychowawca Martyna Zielonka

Klasa IV d- wychowawca Urszula Trochimiuk

 

klasa Va - wychowawca Marek Wierzbicki

klasa Vb - wychowawca Joanna Hawryluk

klasa Vc - wychowawca Anna Adynowska

 

klasa VIa - wychowawca Renata Misiak

klasa VIb-  wychowawca Zofia Zawadzka

klasa VIc - wychowawca  Sławomir Wróblewski

klasa VId - wychowawca Anna Nowotniak