Rada Rodziców

Nazwa i numer konta Rady Rodziców

Bank: PBS w Sokołowie Podlaskim

Nazwa konta: Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim Numer konta: 59 9221 0000 0014 1615 3000 0010

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim

w roku szkolnym 2018/2019:

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący: Tomasz Maliszewski

Zastępca przewodniczącego:  Zbigniew Czerkas

Sekretarz: Monika Skibińska

Skarbnik:  Konrad Kurcz

Członkowie: Małgorzata Gowrek- Błońska, Izabela Leszczak, Agnieszka Skrzeczkowska

 

Komisja rewizyjna

Członkowie: Mariusz Żółkowski, Barbara Krasowska- Zając, Monika Bukowicka