Komunikaty

Dyrekcja szkoły przypomina pracownikom i rodzicom o zakazie zatrzymywania się i postoju w bramie wjazdowej do szkoły, na całej długości ulicy Polnej oraz łukach dróg. Wspólne zaangażowanie nas wszystkich pozwoli na zachowanie zasad bezpieczeństwa, jak również drożność dróg ewakuacyjnych.

Prosimy, żeby dzieci nie przynosiły do szkoły rzeczy wartościowych, których zniszczenie lub zagubienie będzie dużą stratą zarówno materialną, jak i emocjonalną. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju rzeczy. Zgubionych mundurków należy szukać na korytarzu przy szatni. Podpisanie mundurka znacznie upraszcza powrót zaginionej rzeczy do właścicieli.

Prosimy, żeby na bieżąco sprawdzali Państwo i dbali o higienę dzieci, czyli czystość głowy, paznokci, ciała i ubrań dzieci. Jest to dla nas wszystkich bardzo ważne.

Usprawiedliwienie tygodniowej nieobecności w szkole wymaga przedstawienia, wychowawcy klasy, zwolnienia lekarskiego. Nieobecność krótsza niż pięć dni może być usprawiedliwiona przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

Formularze

Drodzy Rodzice! Poniżej umieszczamy druki, które znacznie uproszczą przekazanie wychowawcom klas ważnych informacji dotyczących Waszego dziecka.

Czytaj więcej: Formularze

Rada Rodziców

Nazwa i numer konta Rady Rodziców

Bank: PBS w Sokołowie Podlaskim

Nazwa konta: Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim Numer konta: 59 9221 0000 0014 1615 3000 0010

Czytaj więcej: Rada Rodziców

Opłaty

Jednorazowe opłaty roczne:

Ubezpieczenie - 40 zł

Rada Rodziców - pierwsze dziecko uczęszczające do naszej szkoły 60  zł,( 30 zł-semestr), za drugie dziecko uczęszczające do naszej szkoły- 30 zł, za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do naszej szkoły- brak opłaty

Basen -  50 zł/ za semestr

Opłaty za obiady przyjmuje kierownik świetlicy Katarzyna Bindas, do 10 dnia każdego miesiąca (godz. przyjmowania opłat w zakładce świetlica).

Comiesięczne regulowanie należności w wyznaczonym terminie - szansą na wygranie darmowych obiadów.

Przypominamy Państwu o konkursie organizowanym przez szkołę.
Po dokładne informacje odsyłamy do wychowawców klas i kierownika świetlicy.

 

Wychowawcy klas

I etap edukacji:

Klasa I a- wychowawca Aldona Sobieska
Klasa I b- wychowawca Aneta Jabłońska
Klasa I c- wychowawca Bożena Paplińska


klasa  II a - wychowawca Małgorzata Malinowska
klasa II b  - wychowawca Anna Deoniziak
klasa II c - wychowawca Iwona Dębska

 klasa III a - Joanna Lisiecka

Klasa III b - Anna Marchel

klasa III c - Katarzyna Ksionek

klasa III d - Katarzyna Pietrzak

Czytaj więcej: Wychowawcy klas