Komunikaty

Dyrekcja szkoły przypomina pracownikom i rodzicom o zakazie zatrzymywania się i postoju w bramie wjazdowej do szkoły, na całej długości ulicy Polnej oraz łukach dróg. Wspólne zaangażowanie nas wszystkich pozwoli na zachowanie zasad bezpieczeństwa, jak również drożność dróg ewakuacyjnych.

Prosimy, żeby dzieci nie przynosiły do szkoły rzeczy wartościowych, których zniszczenie lub zagubienie będzie dużą stratą zarówno materialną, jak i emocjonalną. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju rzeczy. Zgubionych mundurków należy szukać na korytarzu przy szatni. Podpisanie mundurka znacznie upraszcza powrót zaginionej rzeczy do właścicieli.

Prosimy, żeby na bieżąco sprawdzali Państwo i dbali o higienę dzieci, czyli czystość głowy, paznokci, ciała i ubrań dzieci. Jest to dla nas wszystkich bardzo ważne.

Usprawiedliwienie tygodniowej nieobecności w szkole wymaga przedstawienia, wychowawcy klasy, zwolnienia lekarskiego. Nieobecność krótsza niż pięć dni może być usprawiedliwiona przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

Formularze

Drodzy Rodzice! Poniżej umieszczamy druki, które znacznie uproszczą przekazanie wychowawcom klas ważnych informacji dotyczących Waszego dziecka.

Czytaj więcej: Formularze

Rada Rodziców

Nazwa i numer konta Rady Rodziców

Bank: PBS w Sokołowie Podlaskim

Nazwa konta: Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim Numer konta: 59 9221 0000 0014 1615 3000 0010

Czytaj więcej: Rada Rodziców

Opłaty

Jednorazowe opłaty roczne:

Ubezpieczenie - 37 zł

Rada Rodziców - 60 zł: 30 zł/ semestr

Basen - 50 zł/ semestr

Opłaty za obiady przyjmuje kierownik świetlicy Katarzyna Bindas, do 10 dnia każdego miesiąca.

Comiesięczne regulowanie należności w wyznaczonym terminie - szansą na wygranie darmowych obiadów. Przypominamy Państwu o konkursie organizowanym przez szkołę. Po dokładne informacje odsyłamy do wychowawców klas i kierownika świetlicy.

 

Wychowawcy klas

I etap edukacji:

Oddział "0" - wychowawca Aldona Sobieska

klasa  I a - wychowawca Małgorzata Malinowska

klasa I b  - wychowawca Anna Deoniziak

klasa I c - wychowawca Iwona Dębska

 

 

klasa IIa - Joanna Lisiecka

Klasa IIb - Anna Marchel

klasa IIc - Katarzyna Ksionek

klasa IId - Żaneta Czapska

klasa IIe - Katarzyna Pietrzak

 

klasa IIIa - Ewa Wojsław

Klasa IIIb - Bożena Paplińska

klasa IIIc - Barbara Mlonek

klasa IIId - Iwona Romanowska

klasa IIIe - Jolanta Uścińska

 

 

 

Czytaj więcej: Wychowawcy klas